Športový strelecký klub

Jozef Zemanik

spoluzakladateľ


História klubu

Pôvodný Strelecký klub bol založený ako doplnkový klub patriaci pod základnú organizáciu Združenia technických a športových činností Zväzarmu Československej socialistickej republiky pri Nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch v 80 – tych rokoch minulého storočia. Jedným zo zakladateľov ZTŠČ pri NSP bol Dpt. Jaroslav Paška, ktorý viedol Strelecký klub dlhé roky od jeho začiatku. Pán Paška bol jediný štatutár Streleckého klubu pri NsP v Nových Zámkoch. Po jeho smrti dňa 10.5.2016 mal klub stále dostatok evidovaných členov z ktorých jeho syn a pán Jozef Zemanik sa snažili klub udržať pri živote.

Legislatíva nám to neumožnila, nakoľko každý klub musí mať identifikačné číslo (IČO) a stanovy. Pôvodný klub nespĺňal ani jednu z týchto podmienok. Nakoľko IČO mu nikdy pridelené nebolo a stanovy pôvodnej organizácie nebolo možné v archívoch dohľadať.

Na základe uvedených skutočností sme založili nový športovo strelecký klub a zostávajúcim členom bolo umožnené prestúpiť do nového Občianskeho združenia pod novým názvom Športovo – strelecký klub Nové Zámky.