Cenník

Registračný poplatok

30

Jednorázovo

Členský poplatok

30

Jeden rok


Prenájom strelnice

10

1 hodina

Inštruktor

15

1 hodina


Zapožičanie krátkej zbrane

10

1 hodina

Zapožičanie dlhej zbrane

15

1 hodina