O nás

Jozef Zemanik

prevádzkovateľ


Volám sa Jozef Zemanik, som spoluzakladateľ a predseda Športovo streleckého klubu Nové Zámky. Od roku 2000 som členom Poľovníckeho  zväzu. Som držiteľom zbrojného preukazu skupiny A, D, E.  Zároveň mám licenciu rozhodcu Slovenského streleckého zväzu.

Predseda Športovo – streleckého klubu Nové Zámky

Jozef Zemanik je zároveň predsedom klubu, hnacím kolesom, zanieteným strelcom a poľovníkom. V klube okrem jeho samotného riadenia plní aj funkciu streleckého inštruktora, ktorý cieľavedome pripravuje nových žiadateľov o zbrojný preukaz na skúšky. Intenzívne usmerňuje členov v oblasti pri streľbe a manipulácii so strelnými zbraňami. Motivuje mládež k zodpovednosti a vštepovaní pravidiel.

Je tiež schváleným a registrovaným rozhodcom v Slovenskom streleckom zväze pre rozhodovanie v streleckých súťažiach.

Je to človek, ktorý sa prvý rozhodol a zaslúžil o znovu oživenie klubu po úmrtí pôvodného predsedu Dpt. Jaroslava Pašku.