Kontakt

Obchodný názov - Športovo-strelecký klub Nové Zámky
Sídlo - Bočná 76, 940 71, Nové Zámky
E-mail: info@streleckyklub.com
Tel.:+421949246086
IČO: 51 119 757
Č.ú.: 200 160 4032/8330