Členská schôdza 2023


Dňa 25.8.2023 sa v Nových Zámkoch konala 1. členská schôdza v roku 2023, Športovo streleckého klubu Nové Zámky, kde predseda klubu, p. Zemaník Jozef privítal všetkých zúčastnených členov. Na úvod poďakoval všetkým zúčastneným členom za účasť a ospravedlnil neúčasť pozvaných členov, ktorý sa z rôznych či už rodinných, pracovných, alebo zdravotných dôvodov nemohli členskej schôdze zúčastniť. Predseda Športovo streleckého klubu Nové zámky p. Jozef Zemaník podal návrh na vymenovanie nového podpredsedu Športovo streleckého klubu Nové Zámky a zároveň vyzval všetkých zúčastnených členov, aby navrhli meno nového kandidáta. Nakoľko sa nikto z prítomných nehlásil na pozíciu podpredsedu Športovo streleckého klubu Nové Zámky tak z pozície predsedu klubu podal návrh na vymenovanie p. Mgr. Jozefa Tomaštíka a za druhého podpredsedu p. Mgr. Tomáša Káplockého, ktorých zúčastnený členovaj jednohlasne schválili. Na zákalde uvedeného návrhu a následneho hlasovania sa k 1.9.2023 stáva pán Mgr. Jozef Tomaštík podpredsedom Športovo streleckého klubu Nové Zámky a pán Mgr. Tomáš Káplocký druhým podpredsedom Športovo streleckého klubu Nové Zámky.